Melding zieke vogels

Het Usutuvirus is een tropisch virus dat wordt overgedragen door muggen. Het virus veroorzaakt ziekte en dood bij merels en andere in het wild levende vogels. In 2011 werd door de federale overheid waakzaamheid gevraagd aan de ornithologen-medewerkers van het KBIN. Het virus blijkt tot dan niet geassocieerd te worden met sterfte of ernistige ziekte bij zoogdieren. Wanneer eind augustus 2016 een abnormale sterfte bij merels werd geregistreerd, wordt een actieve monitoring opgestart. Vooral in het noordoosten van het land werd een echte broeihaard vastgesteld. 

Niet alleen merels blijken gevoelig voor het virus. In Duitsland werden al 87 vogelsoorten uit 14 families als slachtoffer geregistreerd en sinds 2013 ook 2 gewone dwergvleermuizen. In de Maasvallei werd Usutu vastgesteld bij grote bonte specht, maar ook bij in gevangenschap levende dieren (o.a. goudvink en Laplanduil). Het virus verspreidt zich vooral in een stedelijke omgeving en tast daarom vooral echte stadsvogels aan. Mogelijk is het probleem al veel omvangrijker gezien de onbekendheid van het virus. 
   
Symptomen: verzwakking, lusteloze indruk, plotselinge sterfte, coördinatieproblemen, bol zitten en vermagering. Wandelaars die duidelijk verzwakte vogels aantreffen reageren best snel. Neem vermoedelijke slachtoffers op met een handschoen en stop ze in een goed verluchte kartonnen doos. Bezorg de slachtoffers zo snel mogelijk aan SOS wilde dieren en maak melding dat je vermoedt dat het om het Usutuvirus gaat. Ontsmet eventuele wondjes op de handen en was je handen grondig na het vastnemen van een vogel.

Deze verhoogde bewaking van het virus gebeurt in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, alle opvangcentra voor vogels en wilde dieren, Diergezonheidszorg Vlaanderen en Coda.