MAAISLACHTOFFERS

Méér en méér worden we opgeroepen om reekalfjes te helpen die het slachtoffer zijn van het maaien. Reekalfjes maken zich klein in de vegetatie en worden zo "prooi" van de maaibalk en zelfs van de bosmaaier. Bij een oproep is het altijd bang afwachten wat de verwondingen zijn en of we het reekalfje al dan niet kunnen helpen. De messen van de maaier veroorzaken gruwelijke verwondingen. Vaak gaat het over geamputeerde poten en  is het laatste wat we kunnnen doen,  het hertje laten inslapen en doen dit met veel pijn in ons hart. We hadden dit zo graag anders gewild. 
Dieren helpen, is ook het lijden stoppen. 
! TIPS  Maaislachtoffers kunnen voorkomen worden door het perceel te verkennen en op zoek te gaan naar mogelijke slachtoffers vooraleer het maaien te beginnen. Start in het midden van het perceel en werkt van binnen naar buiten zodat ze kunnen vluchten. Een lagere snelheid kan veel leed voorkomen.