Mens en dier

In het dichtbebouwde Vlaanderen wordt het natuurlijke habitat van wilde dieren meer en meer ingenomen door de mens. Dus gaan wilde dieren genoodzaakt op zoek naar een plaats om er te leven. Onvermijdelijk komen ze dan in contact met de mens. Dit kan een heel aangename verrassing zijn, maar vaak leidt dat ook tot problemen. Wij krijgen regelmatig vragen over deze problemen. Gelukkig zijn er ook oplossingen en tips om op een harmonieuze manier samen te leven met dieren in het wild. Onder het motto ‘beter voorkomen dan te genezen’ geven we je een overzicht van mogelijke oplossingen om te voorkomen dat wilde dieren schade of last veroorzaken. Want we zijn er immers mee gebaat dat mens en dier kunnen samenleven zonder conflicten.