WERELDDIERENDAG

foto's verschillende dieren

Bij ons is het elke dag werelddierendag en dat is dankzij de inzet van onze onvermoeibare vrijwilligers om de wilde dieren in nood te helpen.
Bedankt aan onze vrijwilligers en in het bijzonder aan Nancy en Filip die de dagdagelijkse zaken runnen zodat de dieren kunnen blijven gered worden.