Werking

Statuut

SOS wilde dieren is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en is erkend als VOC (Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren) door het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierdoor beschikt het centrum over een specifieke vergunning om noodlijdende wilde dieren op te vangen met de bedoeling ze te verzorgen, te revalideren en terug te plaatsen in de natuur. In Vlaanderen zijn er tien erkende opvangcentra die herkend kunnen worden aan het blauwe ransuiltje met de linkervleugel in het verband. Enkel deze centra zijn bekwaam en uitgerust om een wild dier in nood, op te vangen. 

 

SOS wilde dieren is aangesloten bij Vogelbescherming Vlaanderen en is erkend als streekgebonden natuurvereniging door de Bond Beter Leefmilieu en de provincie Oost-Vlaanderen.  We staan in voor de werking in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en deels van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

 

Werking

officieel logo

Telefonische permanentie, patiëntenadministratie, afhalen en verzorgen van gesignaleerde dieren, reiniging van de kooien, rondleidingen geven, onderhoud van gebouwen en kooien, ....  is maar een deel van wat er dagelijks gebeurt in ons opvangcentrum. We kunnen hiervoor rekenen op een veertigtal vrijwilligers.  Om alle dieren te verzorgen en te voederen zijn er al minstens drie mensen een hele voormiddag in de weer.

Van maart tot en met oktober zijn we genoodzaakt om in de namiddag en avond extra shiften in te voeren. Onze troepen worden op de werkvloer opgeleid in de omgang met wilde dieren, het gebruik van de accommodatie, de eerste zorgen ter plaatse… Daarnaast worden onze opvangfaciliteiten steeds verder uitgebouwd, werken we mee aan sensibilisering door allerhande acties en gaan we ook meermaals op pad voor interventies allerhande (het bevrijden of het vangen van dieren). De vrijwilligers en stagiairs worden begeleid en ondersteund door de eigenaars van het asiel en één extra medewerker.