Werking

Statuut

SOS wilde dieren is een vereniging zonder winstgevend doel (vzw) en is erkend als VOC (Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren) door het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierdoor beschikt het centrum over een specifieke vergunning om noodlijdende wilde dieren op te vangen met de bedoeling ze te verzorgen, te revalideren en terug te plaatsen in de natuur. In Vlaanderen zijn er tien erkende opvangcentra die herkend kunnen worden aan het blauwe ransuiltje met de linkervleugel in het verband. Enkel deze centra zijn bekwaam en uitgerust om een wild dier in nood, op te vangen. 

 

SOS wilde dieren is aangesloten bij Vogelbescherming Vlaanderen en is erkend als streekgebonden natuurvereniging door de Bond Beter Leefmilieu en de provincie Oost-Vlaanderen.  We staan in voor de werking in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen en deels van Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen. 

 

Werking

officieel logo

De dagelijkse werking bestaat uit de telefonische permanentie, de administratie, het afhalen en verzorgen van gesignaleerde dieren, de reiniging van de kooien en het begeleiden van stagiairs en vrijwilligers. Met één halftijdse personeelskracht zouden we dat niet kunnen bolwerken. Een dertigtal vrijwilligers staan dagelijks in voor de goede werking van het opvangcentrum. Om alle dieren te verzorgen en te voederen zijn er al minstens twee mensen in de weer. Onze troepen worden via workshops opgeleid in de omgang met wilde dieren, het gebruik van de accommodatie, de eerste zorgen ter plaatse… Daarnaast wordt onze accommodatie verder uitgebouwd, werken we mee aan sensibilisering door allerhande acties en gaan we ook meermaals op pad voor interventies allerhande (het bevrijden of het vangen van dieren). Een halftijdse medewerker en een team van enthousiastel vrijwilligers staan klaar voor de dagelijkse werking.