Vleermuizen

Deze zwaluwen van de nacht hebben weinig met muizen gemeen: het zijn geen knaagdieren. In ons land komen slechts 3 van de 18 voorkomende soorten met regelmaat in huizen voor. De vrouwtjes zoeken naar een geschikte plaats om hun jongen te krijgen en zoeken plaatsen die warm, door, rustig en donker zijn. Holle bomen, zolders, spouwmuren en holtes achter vensterluiken bv zijn dan ook erg in trek. In de lente verenigen diverse vrouwtjes zich in ‘kraamkolonies’. De meeste mensen verwachten dat zo’n kolonie schade met zich meebrengt. Vleermuizen knagen echter niet aan houten balken noch aan isolatie of brengen geen nestmateriaal binnen. Ze veranderen dus niets aan de bestaande ruimte en maken er geen rotzooi van. Jaarlijks krijgen we vragen om een dergelijke kolonie weg te halen. Alle vleermuizen zijn wettelijk beschermd, dus het wegvangen, doden of verstoren van nestplaatsen zijn overtredingen die verboden zijn! Daarom enkele bruikbare adviezen:

  • De invliegopening zomaar dichten is, de wetsovertreding buiten beschouwing latende, is compleet onverantwoord. De dieren sterven als ze opgesloten zijn, met stank van rotting tot gevolg. Bovendien heeft het geen zin als de ouders ’s nachts op jacht zijn de openingen te dichten. De jongen sterven dan. 
  • Tegen geluidshinder valt weinig te doen. De verblijfplaats ontoegankelijk maken nadat de kolonie vertrokken is, kan enkel maar na raadpleging van één van onze medewerkers of via vleermuizenmeldpunt@vlaanderen.be.
  • De meeste klachten gaan over de keutels op de grond onder de in- en uitvliegopening. Je kunt de uitwerpselen eenvoudig opvangen door bv een plasticfolie onder hangplaats te leggen of een mestpankje te hangen 25 centimeter onder de invliegopening. Weet ook dat vleermuizenmest voor je tuin nog beter is dan champignonmest. 
  • Geurhinder treedt enkel op wanneer de isolatie en de verluchting van de spouwmuur of onderdak niet goed is. Voor jouw eigen gezondheid is een goed verluchte woning van belang.
  • Weet ook dat vleermuizen nooit aanvallen en niet in jouw haren vliegen! Hun menu bestaat uit insecten en hun nesten uit holtes, niet uit haarkapsels of pruiken.